Trouwfotograaf Brabant

romy@romyfotografie.nl

Romy fotografie, gevestigd aan Berkendijkje 8, 5741 HP Beek en Donk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Berkendijkje 8
5741 HP Beek en Donk
www.romyfotografie.nl
0622258167

Romy Brummelkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Romy fotografie. Zij is te bereiken via romy@romyfotografie.nl.

Gegevensverwerking
Romy fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@romyfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag
Romy fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bewaartermijn
Romy fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Voor- en achternaam            
7 jaar (belastingwetgeving)
Voor het afhandelen van uw betaling en om eventuele gegevens terug te vinden wanneer wij contact met u hebben

Adresgegevens
7 jaar (belastingwetgeving)
Voor het afhandelen van uw betaling

E-mailadres                           
2 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat Romy fotografie contact met u kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Telefoonnummer
2 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat Romy fotografie contact met u kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Fotoreportages
2 jaar na afronding van de overeenkomst
Zodat Romy fotografie enige tijd na de fotoshoot een back-up heeft van de foto’s mocht u deze onverhoopt kwijt zijn geraakt

Persoonsgegevens bij boekingen
Bij het boeken van een fotoshoot gebruikt Romy fotografie uw pesoonsgegevens om dit te kunnen afhandelen. Bij fotoalbums worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de bezorgdienst om de bestelling bij u te kunnen laten bezorgen. Ook krijgt Romy fotografie naar aanleiding van uw betaling gegevens van uw bank of ceditcardmaatschappij. Uw naw-gegevens, e-mailadres en factuuradres worden bewaard. Deze gegevens worden 7 jaar lang bewaard vanwege belastingwetgeving.

Bruidsfotografie
Bij het boeken van een bruidsreportage worden twee vragenlijst ingevuld; een intake vragenlijst en een vragenlijst met wensen en informatie die van belang zijn om Romy fotografie de mogelijkheid te bieden zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor de bruiloft. Deze vragenlijsten worden voor een termijn van 2 jaar bewaard in de mailbox. Op dit mailadres rust een sterk gegenereerd wachtwoord.

Persoonsgegevens en foto’s portfolio
Op de website worden foto’s in mijn portfolio geplaatst. Hiervoor heeft u bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden toestemming voor gegeven. De foto’s worden voor onbepaalde tijd bewaard in mijn archief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Romy fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Romy fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Romy fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@romyfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Romy fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Romy fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via romy@romyfotografie.nl

06 22 25 81 67

romy@romyfotografie.nl

Berkendijkje 8 – Beek en Donk